Download Game Arkanoid vs Space Invaders [Mod: a lot of money] APK Mod Free

Tên game: Tải Arkanoid vs Space Invaders [Mod: a lot of money] [APK]

– Phiên bản: 1.0.1

– Cập nhật: 21/05/2017

– Kích thước: 45 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: YES

 

Chức năng mod: 

 • Arkanoid vs Space Invaders [Mod: a lot of money]
 • A large number of gold coins
 • Unlock All Characters
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Arkanoid vs Space Invaders [Mod: a lot of money] [APK]

  Two of the most iconic classic games ever encountered in the arkanoid against Space Invaders! Reflect the invaders’ bullets directly on them. Collect energy and activate the attack mode to destroy your enemies. Each level will test your skills and ability to solve puzzles. Discover more than 20 different upgrades and 40 different characters from Taito’s heritage. Destroy huge bosses and save the galaxy.