Download Game Birdy McFly - Fly Over It APK Mod Free

Tên game: Tải Birdy McFly – Fly Over It [APK]

– Phiên bản: 1.03

– Cập nhật: 12/02/2018

– Kích thước: 24 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Birdy McFly – Fly Over It
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Birdy McFly – Fly Over It [APK]

  Challenge yourself in a randomly generated world full of obstacles and traps. Control the movements of Birdy McFly and overcome all the difficulties that arise before it! Collect coins and bonuses to increase your score and get as many points as possible. Delay will cost you dearly. The left side of the screen is constantly moving. Just click on the screen and the bird will fly. You also have the opportunity to make a short breakthrough.