Download Game Board Heroes League v0.1 MOD DAMAGE MULTIPLE | DEFENSE MULTIPLE APK Mod Free

Tên game: Tải Board Heroes League v0.1 MOD DAMAGE MULTIPLE | DEFENSE MULTIPLE [APK]

– Phiên bản: 0.1

– Cập nhật: 02/05/2019

– Kích thước: 95 MB

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Board Heroes League v0.1 MOD DAMAGE MULTIPLE | DEFENSE MULTIPLE
 • MENU MOD
 • DMG MULTIPLE
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Board Heroes League v0.1 MOD DAMAGE MULTIPLE | DEFENSE MULTIPLE [APK]

  Board Heroes League is a bright example of a new emerging genre, chess simulator with MOBA mechanics.