Download Game Candy Crush Soda Saga MOD many moves APK Mod Free

Tên game: Tải Candy Crush Soda Saga MOD many moves [APK]

– Phiên bản: 1.140.2

– Cập nhật: 03/06/2019

– Kích thước: 112.8 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Candy Crush Soda Saga MOD many moves
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Candy Crush Soda Saga MOD many moves [APK]

  Candy Crush Soda Saga MOD many moves – You will get to the sweetest country, where the rivers from lemonade, and around only sweets and sweet bears. Make 3 or more sweets and remove them from the field. Solve simple puzzles and pass levels. Your task is to release marmalade bears, this adventure will be unforgettable, download and enjoy.