Download Game CarX Highway Racing [Mod: a lot of money] APK Mod Free

Tên game: Tải CarX Highway Racing [Mod: a lot of money] [APK]

– Phiên bản: 1.63.2

– Cập nhật: 06/02/2019

– Kích thước: 40 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: YES

 

Chức năng mod: 

 • CarX Highway Racing [Mod: a lot of money]
 • Large amount of money
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải CarX Highway Racing [Mod: a lot of money] [APK]

  Fight for victory on the high-speed highway with realistic physics and great graphics, thanks to the capabilities of the CarX engine. CarX Highway Racing is the first mobile racing simulator in which parts, such as engine and transmission, as well as all sorts of physical phenomena like aerodynamics, are fully modeled. Compete with dozens of rivals, run away from the police and explore the beautiful tracks across the country.