Download Game City Driving 3D Pro APK Mod Free

Tên game: Tải City Driving 3D Pro [APK]

– Phiên bản: 1.1.3

– Cập nhật: 26/11/2015

– Kích thước: 20.8Mb + 34.1Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: YES

 

Chức năng mod: 

 • City Driving 3D Pro
 • MOD
 • unlimited money
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải City Driving 3D Pro [APK]

  City Driving 3D Pro (MOD, unlimited money) – the driver, are you ready? You expect a difficult mission!
  Playing with this car ride through the city, driving around the city 3D.
  Fully realistic game story, the real situation.