Download Game DOKDO MOD free purchases APK Mod Free

Tên game: Tải DOKDO MOD free purchases [APK]

– Phiên bản: 1.4.2

– Cập nhật: 02/06/2019

– Kích thước: 30.5 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • DOKDO MOD free purchases
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải DOKDO MOD free purchases [APK]

  DOKDO MOD free purchases – Enjoy 3D graphics and a wonderful journey through the oceans. Go on a sea voyage and explore the incredibly beautiful places of the Pacific and Atlantic and start a wonderful fishing trip. Renew your boat, to a chic and powerful ship, arrange sea battles. Create your arena of battles and show your strength to become the strongest naval ship.