Download Game Dreamlike worlds APK Mod Free

Tên game: Tải Dreamlike worlds [APK]

– Phiên bản: 2.0

– Cập nhật: 02/04/2017

– Kích thước: 42 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Dreamlike worlds
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Dreamlike worlds [APK]

  Dreamlike Worlds is a 2D platform game implemented inside a magical extravaganza. This game will attract the attention of both hardcore gamers and those who prefer casual games. The goal of the main character, Stephanie, is to find a way out of the dangerous world, mastering the traitorous traps arising from the laws of physics. You are waiting for the forests, caves, lakes, which are calm only at first glance, because inside they store deadly danger.