Download Game Evil Phil APK Mod Free

Tên game: Tải Evil Phil [APK]

– Phiên bản: 1.0.1

– Cập nhật: 05/07/2017

– Kích thước: 52 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Evil Phil
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Evil Phil [APK]

  Evil Phil is an interesting arcade game in 2D. In this game you have to pick up a sandwich from the crow, which she took from you. Arcade is very addictive and made in a colorful style. Our hero can turn into different characters, such as: “The Beer King”, “Mariachi”, “Midas” and many others. Also, you will encounter many obstacles that our hero must overcome.