Download Game Game Chaos Lords: Tactical RPG v1.2.0 MOD MENU MOD | DMG MULTIPLE | DEF MULTIPLE APK Mod Free

Tên game: Tải Game Chaos Lords: Tactical RPG v1.2.0 MOD MENU MOD | DMG MULTIPLE | DEF MULTIPLE [APK]

– Phiên bản: 1.2.0

– Cập nhật: 28/04/2019

– Kích thước: 150 MB

– Cần Root: NO

– Cần OBB: YES

 

Chức năng mod: 

 • Game Chaos Lords: Tactical RPG v1.2.0 MOD MENU MOD | DMG MULTIPLE | DEF MULTIPLE
 • MENU MOD
 • DMG MUL
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Game Chaos Lords: Tactical RPG v1.2.0 MOD MENU MOD | DMG MULTIPLE | DEF MULTIPLE [APK]

  Join epic battle today and show the world who is the real winner. Fight with monsters, attack demons and liberate the territory in great online RPG game.