Tên game: Tải Game Folding Blocks v0.19.0 [MOD]

– Phiên bản: 

0.19.0Request Folding Blocks Update

– Yêu cầu Android:

Android 5.1+

– Kích thước: 24.1 MB

– Cần Root: Không

– Cần OBB: Không

Get Folding Blocks on Google Play

Chức năng mod: 

  • Tải Game Folding Blocks v0.19.0 [MOD]
  • Mod Money
  • One Hit

Hướng dẫn cài đặt:

Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
3- Thưởng thức

Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
2- Tải xuống phiên bản mod
3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
– Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
5- Thưởng thức

The description of Folding Blocks

The exciting challenge of Folding Blocks will have you instantly mesmerized! Unfold your blocks correctly to fill the space and complete each challenge. Feel the satisfaction as you discover the correct moves and master each level one by one!

Experience moments of flow then and stumble across stimulating obstacles that really make you think. How far can you make it? Try Folding Blocks now and find out for yourself.