Tên game: Tải Game Mystic Messenger v1.13.2 [MOD]

– Phiên bản: 

1.13.2Request Mystic Messenger Update

– Yêu cầu Android:

Android 4.1+

– Kích thước: 106.6 MB

– Cần Root: Không

– Cần OBB: Không

Get Mystic Messenger on Google Play

Chức năng mod: 

  • Tải Game Mystic Messenger v1.13.2 [MOD]
  • Mod Money
  • One Hit

Hướng dẫn cài đặt:

Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
3- Thưởng thức

Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
2- Tải xuống phiên bản mod
3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
– Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
5- Thưởng thức

The description of Mystic Messenger

You stumbled upon an app called “Mystic Messenger” and downloaded it. Once you opened it up the app is connected to a mystic group chat with attractive guys. You are asked to join their secret party planning association called and the story begins…