Download Game Game Ocean Raider: Captain's Wrath v1.0.0.2 MOD X20 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD APK Mod Free

Tên game: Tải Game Ocean Raider: Captain’s Wrath v1.0.0.2 MOD X20 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD [APK]

– Phiên bản: 1.0.0.2

– Cập nhật: 19/05/2019

– Kích thước: 300 MB

– Cần Root: NO

– Cần OBB: YES

 

Chức năng mod: 

 • Game Ocean Raider: Captain’s Wrath v1.0.0.2 MOD X20 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD
 • MENU MOD
 • x20 DMG
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Game Ocean Raider: Captain’s Wrath v1.0.0.2 MOD X20 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD [APK]

  Welcome to the world of captains! In this world, you may be Captain Darkbaron, Captain Eliza, Captain Hook, or over 50 other famous captains. Travel around this 3D graphic map with realistic sea battle scene. It’s your glory to create your own legendary squad and combat with players from all over the world!
  The war between captains is about to begin! Join us, the great winner is you!