Tên game: Tải Game Screen Lock HD v1.5.8 [MOD]

– Phiên bản: 1.5.8

– Kích thước: 8.5 MB

– Yêu Cầu:

Android 4.4+

– Cần Root: Không

– Cần OBB: Không

Tải Screen Lock HD trên Google Play

Chức năng mod: 

– Tải Game Screen Lock HD v1.5.8 [MOD]

– Mod Money

– One Hit

Hướng dẫn cài đặt:

Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
3- Thưởng thức

Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
2- Tải xuống phiên bản mod
3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
– Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
5- Thưởng thức

Mô tả của Screen Lock HD

Screen Lock HD is a screen lock app with awesome wallpapers. Dozens of HD & high-definition live wallpapers, offers you stunning effects to decorate your phone.

You can make your own screen wallpapers!

– Features:
Tons of fashionable HD wallpapers
Different categories of wallpapers
Live & video wallpaper gives more option
Customize your own backgrounds
Choose a wallpaper to lock your screen
Easy to use and preview your wallpaper

The pictures in the collection will continue to increase, so you can enjoy it. You can change the wallpaper at any time to make your phone always show your personal style.