Download Game Game Three Kingdoms 삼국대난투 v1.0.6 MOD x10 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD APK Mod Free

Tên game: Tải Game Three Kingdoms 삼국대난투 v1.0.6 MOD x10 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD [APK]

– Phiên bản: 1.0.6

– Cập nhật: 07/04/2019

– Kích thước: 80 MB

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Game Three Kingdoms 삼국대난투 v1.0.6 MOD x10 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD
 • x10 DMG
 • GOD MODE
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Game Three Kingdoms 삼국대난투 v1.0.6 MOD x10 DMG | GOD MODE | PVP PVE MOD [APK]

  [게임 특징]