Tên game: Tải Game Wheelie Challenge v1.48 [MOD]

– Phiên bản: 1.48

– Kích thước: 43.3 MB

– Yêu Cầu:

Android 4.1+

– Cần Root: Không

– Cần OBB: Không

Tải Wheelie Challenge trên Google Play

Chức năng mod: 

– Tải Game Wheelie Challenge v1.48 [MOD]

– Mod Money

– One Hit

Hướng dẫn cài đặt:

Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
3- Thưởng thức

Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
2- Tải xuống phiên bản mod
3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
– Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
5- Thưởng thức

Mô tả của Wheelie Challenge

Pop a wheelie and don’t let the front wheel touch the ground! Wheelie Challenge is an easy to learn wheelie game. Keep the balance and overcome the range of obstacles along the way. Drive with multiple different motorcycle and bicycle types and try to make the longest wheelie ever! Thank you for playing Wheelie Challenge!