Download Game Garfield Chef: Match 3 Puzzle APK Mod Free

Tên game: Tải Garfield Chef: Match 3 Puzzle [APK]

– Phiên bản: 2.6.7

– Cập nhật: 19/11/2015

– Kích thước: 70.4Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Garfield Chef: Match 3 Puzzle
 • MOD
 • unlimited money
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Garfield Chef: Match 3 Puzzle [APK]

  Garfield Chef: Match 3 Puzzle (MOD, unlimited money/lives) – Embark on a journey with friends and Garfield in this mouth-watering match-3 puzzle game! Match three or more of the ingredients, and arrange them in a line to make your dishes more delicious!