Download Game Hades star APK Mod Free

Tên game: Tải Hades star [APK]

– Phiên bản: 1.47.0

– Cập nhật: 13/04/2017

– Kích thước: 92 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Hades star
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Hades star [APK]

  As the owner of the space fleet arriving on the outskirts of Hadeski Hades, you will colonize the planets, gather valuable resources, build space stations, develop the economy and strengthen your presence in dangerous star systems. You will create ships to expand and protect your interests against the aggressive race guarding this galaxy. You will have the opportunity to join forces with other players to create corporations. Over time, you will learn to expand your influence in the political landscape formed by thousands of other people.