Download Game Haunted Tales - The Curse of Skullheart MOD Many Coins/Lives/Powerups APK Mod Free

Tên game: Tải Haunted Tales – The Curse of Skullheart MOD Many Coins/Lives/Powerups [APK]

– Phiên bản: 1.0

– Cập nhật: 15/11/2017

– Kích thước: 49.5 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Haunted Tales – The Curse of Skullheart MOD Many Coins/Lives/Powerups
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Haunted Tales – The Curse of Skullheart MOD Many Coins/Lives/Powerups [APK]

  Haunted Tales – The Curse of Skullheart MOD Many Coins/Lives/Powerups – The game takes you to an amazing and unusual world, which fell under the evil curse. You must help the protagonist avoid the curse and destroy all enemies! Run along the tunnels, avoid the curse, fight the boss and safely get out of this hell!