Download Game High Risers MOD many coins APK Mod Free

Tên game: Tải High Risers MOD many coins [APK]

– Phiên bản: 4.5

– Cập nhật: 16/04/2019

– Kích thước: 26.9 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • High Risers MOD many coins
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải High Risers MOD many coins [APK]

  High Risers MOD many coins – Cast off your chains and go to heaven! Multi-storey houses are not a hindrance to you, jump off the walls like a super hero, and jump to the skies. Collect on the way bonuses, overcome even the atmosphere and go to space. In the game there is nothing difficult, it’s easy to manage a little man, and the game itself is delayed from the first seconds.