Download Game Home Designer - Match + Blast to Design a Makeover MOD many lives APK Mod Free

Tên game: Tải Home Designer – Match + Blast to Design a Makeover MOD many lives [APK]

– Phiên bản: 1.1.6

– Cập nhật: 07/05/2019

– Kích thước: 92.9 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Home Designer – Match + Blast to Design a Makeover MOD many lives
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Home Designer – Match + Blast to Design a Makeover MOD many lives [APK]

  Home Designer – Match + Blast to Design a Makeover MOD many lives – An addictive puzzle game will help you to unleash your potential for beauty and awaken a stunning stylist, as well as a little to stretch your brains with the help of complex puzzles. Meet your clients and start creating unprecedented beauty in their gloomy rooms, make sure that there is not a trace left from the rustic style and your clients are crazy about your design ideas, to start the design, solve puzzles, earn money and gradually decorate the room with stylish projects.