Download Game Hot Wheels: Race Off MOD free shopping APK Mod Free

Tên game: Tải Hot Wheels: Race Off MOD free shopping [APK]

– Phiên bản: 1.1.11595

– Cập nhật: 04/06/2019

– Kích thước: 100.1 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Hot Wheels: Race Off MOD free shopping
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Hot Wheels: Race Off MOD free shopping [APK]

  Hot Wheels: Race Off MOD free shopping – The unique race cars and interesting locations such as fascinate, draw her eccentricity, want to ride on such interesting wheelbarrows then go ahead! No need to waste a second, eat like mad in the way different trampolines trampolines and more. Add a collection of your automobiles is very easy, stay in Hot Wheels leaderboard