Download Game LONEWOLF (18+) MOD money APK Mod Free

Tên game: Tải LONEWOLF (18+) MOD money [APK]

– Phiên bản: 1.2.90

– Cập nhật: 03/06/2019

– Kích thước: 63.8 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • LONEWOLF (18+) MOD money
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải LONEWOLF (18+) MOD money [APK]

  LONEWOLF (18+) MOD money – This game is not for the faint-hearted, you immerse yourself in a dangerous and cruel world where you yourself become a killer. Your main character will work for one mafia gang, how he got there and what he brought there, you’ll find out later. Your friend is a sniper rifle, which you will improve more than once. Now you are on a mission, you must work cleanly and carefully, not letting go of your goal out of sight.