Download Game Minecraft: Pocket Edition APK Mod Free

Tên game: Tải Minecraft: Pocket Edition [APK]

– Phiên bản: 1.12.0.6

– Cập nhật: 02/06/2019

– Kích thước: 88 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Minecraft: Pocket Edition
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Minecraft: Pocket Edition [APK]

  Minecraft: Pocket Edition – This is an open world which consists of blocks in it the player can do anything: to create a safe haven, own settlement, fight monsters, explore the mine, tame animal, and much more … The game has several modes: survival, creativity, adventure, hardcore, and monitoring mode. Also you will be able to generate any of the worlds (normal, super flat, individual, large blocks, stretched, and the debug mode)