Download Game Newtons adventure [Mod: a lot of money] APK Mod Free

Tên game: Tải Newtons adventure [Mod: a lot of money] [APK]

– Phiên bản: 1.5

– Cập nhật: 11/08/2018

– Kích thước: 51 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Newtons adventure [Mod: a lot of money]
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Newtons adventure [Mod: a lot of money] [APK]

  Do you have everything you need to help the Chameleon learn how to swim? Every chameleon wants to become a real hunter. Join Newton (Pascal’s cousin) when he embarks on an adventure that will lead him from the pond to the farthest ends of space The adventures of Newton have a nice bright graphics and fun soundtrack. Let’s see what your reaction really is!