Download Game Noded APK Mod Free

Tên game: Tải Noded [APK]

– Phiên bản: 1.1

– Cập nhật: 09/08/2017

– Kích thước: 32 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Noded
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Noded [APK]

  Noded is a relaxing puzzle with a simple goal: to create a geometric shape. To do this, simply tap the connected nodes, and the form will fold along the line defined by the neighboring nodes. Thanks to a simple user interface, you will easily master the rules and you will have to complete 80 unique tasks with the least number of moves. Thanks to the beautiful ambient music of Kyle Preston and without any time limit, Noded offers a unique soothing effect.