Download Game POKSTAR:THEY EVOLVE v1.0.0 MOD HIGH ATK RATE | x3 SPEED | SAFE MOD APK Mod Free

Tên game: Tải POKSTAR:THEY EVOLVE v1.0.0 MOD HIGH ATK RATE | x3 SPEED | SAFE MOD [APK]

– Phiên bản: 1.0.0

– Cập nhật: 02/06/2019

– Kích thước: 300 MB

– Cần Root: NO

– Cần OBB: YES

 

Chức năng mod: 

 • POKSTAR:THEY EVOLVE v1.0.0 MOD HIGH ATK RATE | x3 SPEED | SAFE MOD
 • [tinhnang2]

  [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải POKSTAR:THEY EVOLVE v1.0.0 MOD HIGH ATK RATE | x3 SPEED | SAFE MOD [APK]

  [mota]