Download Game Postknight MOD much money APK Mod Free

Tên game: Tải Postknight MOD much money [APK]

– Phiên bản: 2.2.20

– Cập nhật: 03/06/2019

– Kích thước: 76.7 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Postknight MOD much money
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Postknight MOD much money [APK]

  Postknight MOD much money – you are a new hero, who drops everything and goes on the road to fame. But this way is very difficult, because the only enemies are everywhere. Take the job along the way, follow them and get the coveted gear, raise the level upgrade skills, and improve your equipment. Go through all the trials, visit the caves and lush zavoyte hearts of all princesses!