Download Game Rescue quest gold APK Mod Free

Tên game: Tải Rescue quest gold [APK]

– Phiên bản: 1.0.0

– Cập nhật: 04/08/2017

– Kích thước: 19 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Rescue quest gold
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Rescue quest gold [APK]

  In Rescue Quest Gold, more than 200 levels of continuous entertainment await you when you follow the road to Turnspell Academy and learn to become a full-fledged wizard! But suddenly the magic began to fade. It depends on the twin mages Boom and Zap. Help them save the spritlings and the whole world from the evil sorcerer. Unlock unique features and learn magic spells as you progress.