Download Game Siege: Titan Wars APK Mod Free

Tên game: Tải Siege: Titan Wars [APK]

– Phiên bản: 0.31.21

– Cập nhật: 07/11/2016

– Kích thước: 91 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Siege: Titan Wars
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Siege: Titan Wars [APK]

  Siege on the battlefield! Destroy players from all over the world in real time in multiplayer fights. Collect and upgrade various units, including warriors, destructive spells and the most powerful titans. Destroy the enemy defenses and castle in exciting battles. Follow the past matches to analyze the tactics of your opponents! Enjoy the battles with great 3D graphics.