Download Game Space trade tycoon APK Mod Free

Tên game: Tải Space trade tycoon [APK]

– Phiên bản: 1.0.0

– Cập nhật: 25/04/2017

– Kích thước: 27 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Space trade tycoon
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Space trade tycoon [APK]

  Trade in various goods across the galaxy, upgrade your ship, invest in dozens of enterprises, full of quests, enemy warships. Collect bonuses, hire crew members and become the richest space explorer in the universe! Work with 10 different types of goods between 14 planets. Complete additional missions to speed up your wealth accumulation. Think over your route strategy.