Download Game Super Battle of Tanks APK Mod Free

Tên game: Tải Super Battle of Tanks [APK]

– Phiên bản: 1.9.4

– Cập nhật: 29/03/2017

– Kích thước: 77 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Super Battle of Tanks
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Super Battle of Tanks [APK]

  Collect the most powerful, unique super tank, collecting items and updating the drawings and weapons! Compete with players around the world with the help of their developments and prove that your designs are the most effective against any opponent. Earn rewards for crushing your opponents and completing daily tasks! Team up, share your drawings with friends, and modernize other people’s designs.