Download Game T-34: Resurrection from the ashes [Mod: a lot of money] APK Mod Free

Tên game: Tải T-34: Resurrection from the ashes [Mod: a lot of money] [APK]

– Phiên bản: 1.04

– Cập nhật: 17/03/2017

– Kích thước: 90 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • T-34: Resurrection from the ashes [Mod: a lot of money]
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải T-34: Resurrection from the ashes [Mod: a lot of money] [APK]

  You have to be on the battlefield during the Great Patriotic War in the role of a legendary machine tanker! Under your control will be the T-34 tank, which has become one of the symbols of the victory of the Soviet Union. First you need to break through the defense of the Germans. But the enemy also does not sleep. Join fights with fascist tanks, artillery and infantry. Your journey will be long and difficult, but the T-34 can do it. After all, at the end you will enter Berlin and destroy Hitler.