Download Game Tap Titans 2 APK Mod Free

Tên game: Tải Tap Titans 2 [APK]

– Phiên bản: 2.12.2

– Cập nhật: 01/02/2019

– Kích thước: 72.8Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Tap Titans 2
 • MOD
 • Unlimited Money
 • Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Tap Titans 2 [APK]

  Tap Titans 2 (MOD, Unlimited Money) – perhaps one of the most popular clickers on android, overcome evil in its path and earn coins, for which you can buy a variety of improvements that will significantly help pass difficult levels. It all depends on the speed of your fingers, the faster you press the more damage you inflict on the screen of your device. The game is very good graphics and dynamic gameplay, which does not make you bored for a second!