Download Game The dew APK Mod Free

Tên game: Tải The dew [APK]

– Phiên bản: 1.2

– Cập nhật: 06/04/2017

– Kích thước: 51 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • The dew
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải The dew [APK]

  The Dew is a puzzle that will leave a lot of questions behind. The player becomes dew and is going through a black and white puzzle war to get to the forgotten truth. New rules will be added as you progress. Solve puzzles, travel through unusual rooms, meet new characters to learn their amazing stories. Can you solve all the riddles and reach the truth?