Download Game Tower of Hero MOD many stones APK Mod Free

Tên game: Tải Tower of Hero MOD many stones [APK]

– Phiên bản: 1.8.8

– Cập nhật: 28/03/2019

– Kích thước: 21.9 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Tower of Hero MOD many stones
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Tower of Hero MOD many stones [APK]

  Tower of Hero MOD many stones – Collect the brave warriors and go to the endless castle with the stages of complexity, you will have to wait for the monsters you need to kill to pass higher, they have one feature to reappear and to make it easier, pump your warriors and collect in your dungeon a whole army of more than 100 different heroes.