Download Game Virtual Villagers Origins 2 MOD a lot of money/food/stones APK Mod Free

Tên game: Tải Virtual Villagers Origins 2 MOD a lot of money/food/stones [APK]

– Phiên bản: 2.5.12

– Cập nhật: 03/06/2019

– Kích thước: 57.7 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Virtual Villagers Origins 2 MOD a lot of money/food/stones
 • MOD
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Virtual Villagers Origins 2 MOD a lot of money/food/stones [APK]

  Virtual Villagers Origins 2 MOD a lot of money/food/stones – The game is a simulator with its history. Once there was a terrible event on one of the islands, the volcano woke up and destroyed everything, one family managed to escape and they went out to seek out their new shelter. Take the adventure with your family from Isuru Island to the nearby island of Isola and make it a new home for yourself. Explore these dense jungles, find something valuable and new to yourself, create your own village and give birth to offspring.