Download Game Warp Resonance: Corporations APK Mod Free

Tên game: Tải Warp Resonance: Corporations [APK]

– Phiên bản: 1.1.2

– Cập nhật: 06/06/2017

– Kích thước: 13 Mb

– Cần Root: NO

– Cần OBB: NO

 

Chức năng mod: 

 • Warp Resonance: Corporations
 • Mod
 • [tinhnang3]

  Hướng dẫn cài đặt:

  Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
  1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
  2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
  3- Thưởng thức

  Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
  1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
  2- Tải xuống phiên bản mod
  3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
  – Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

  4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
  5- Thưởng thức

  Giới thiệu về Tải Warp Resonance: Corporations [APK]

  Explore new objects of the universe, expand the possession of your corporation, extract resources, create a fleet for defense and destroy enemies. Events take place in the world with its own history. Campaign mode includes training missions. Scenario mode for experienced players. Multiplayer game on one device. The unique mechanics of the game, a realistic AI that reacts to all the events in the game and a sharp balance, will require all of your strategic skills to win.